Elektro-výroba

Pro zajištění kompletních služeb se orientujeme také na výrobu a dodávku elektrotechnických zařízení. Jedná se především o rozvaděče různých typů. Součástí služby je prohlášení o shodě.


Rozvaděče, vč. prohlášení o shodě

Nabízíme širokou nabídku různých typů elektrický rozvaděčů – bytové, světelné, průmyslové, technologické, kompenzační, stavenišťní a elektroměrové. Záleží na Vašich požadavcích, nárokům na funkci, typu budovy, do které má být rozvaděč umístěn. Součástí je i prohlášení o shodě s požadavky technických předpisů platných v ČR.

 

Dodávky rozvaděčových skříní, rozvodnic, vč. příslušenství

Rozvaděčové skříně a rozvodnice včetně příslušenství pro Vás zajistíme a dodáme na místo určené. Sami si zvolíte způsob montáže, zda má být rozvaděčová skříň nainstalována na stěnu, nebo umístěna do zdi.
Montáž skříně, jističů, proudových chráničů a správné zapojení kabelů už je naší starostí. Svěřte se do rukou odborníků a vyhněte se neodborné manipulaci s elektrickými zařízeními.

Pokračovat na další stránka Kontakt & Objednávka »