Elektrorevize

Další poskytovanou službou jsou elektrorevize. Provedeme kompletní prohlídku a kontrolu stavu Vašich elektroinstalací, spotřebičů, ručního nářadí i hromosvodů.
Elektroinstalace je nutné v souladu se zákonem pravidelně kontrolovat z hlediska bezpečnosti. Na první pohled neviditelné drobné závady mohou představovat velké nebezpečí. Revidujeme jak nové elektroinstalace, tak i ty stávající, které prošly nějakou úpravou.

 

Zajišťujeme kompletní protokolovou dokumentaci

Opatříme Vaše elektrozařízení kompletní protokolovou dokumentací. Dokumentace obsahuje především informace o elektroinstalaci, popis jednotlivých částí, výpočty a detailní nákresy.


Měření

Provádíme zkušební i provozní měření. Při výrobě nebo revizích Vašich elektrozařízení dbáme na přesnost měření. Dle typu zařízení a okolních podmínek zvolíme typ měřicího přístroje a vhodnou metodu.


Provádíme revize instalací bytů, domů, průmyslových staveb

Zajistíme bezpečnost Vašich domácností kontrolou elektroinstalací, především různých částí elektrických rozvodů. Revidujeme byty, domy i průmyslové stavby. U zařízení využívajících elektrický proud je nezbytná naprostá nezávadnost. Při správné manipulaci se poté předejde skrytému nebezpečí a vážným úrazům.

 

Revize spotřebičů a ručního nářadí

Pro zvýšení Vaší bezpečnosti nabízíme také revizi stavu spotřebičů a ručního nářadí. Taková zařízení bývají součástí téměř každé domácnosti a dílny. Zkontrolujeme prodlužovací šňůry, vrtačky, menší i větší domácí spotřebiče.

 

Revize hromosvodů

Poskytujeme kontroly stavu hromosvodů na Vašich budovách. Revize zjistí, zda se na hromosvodu neobjevila závada a neohrozila jeho funkčnost. Případné poruchy jednotlivých částí hromosvodu musí být opraveny, aby mohlo celé zařízení stoprocentně pracovat a chránit před případným nebezpečím.

 

Pokračovat na další stránku Elektrovýroba »